Jak sprawnie zarządzać swoim biznesem Cz. 1

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z zarządzaniem ludźmi, czy tez z zarządzaniem biznesem, musimy mieć świadomość tego, że nie jest to proste zadanie. Na szczęście, nie brakuje systemów umożliwiających efektywne przekazywanie danych i informacji.

System Workflow – łatwe zarządzanie zespołem ludzi

Jeśli zależy nam na usprawnieniu tempa, w jakim informacje są przekazywane pomiędzy pracownikami, a jednocześnie chcemy, aby ci ostatni pracowali szybciej, możemy korzystać ze specjalnych metod zarządzania zespołem ludzi. Oczywiście, nie jest to proste, zadanie staje się jednak łatwiejsze, gdy stworzymy właściwe schematy przekazywania informacji pomiędzy ludźmi. Tu warto wspomnieć o systemie Workflow będący interesującym pomysłem na organizację pracy. Powala on na szybkie przekazywanie zadań przez menadżera do jego podwładnego.

Automatyzacja procesów biznesowych z wykorzystaniem tego systemu bazuje na elektronicznym przesyłaniu wiadomości, które trafiają od jednego pracownika do drugiego. Każda osoba ma przy tym określone miejsce w hierarchii, co sprawia, że dokumenty są uzupełniane przez kolejne osoby, a tym samym coraz lepiej dopracowane. Dzięki temu każdy zajmuje się tym, co wchodzi w jego kompetencje, same zmiany następują zaś etapami.

Nowoczesne technologie w pracy

Jaka jest największa zaleta systemu Workflow?

System Workflow przyczynia się do tego, że możliwe staje się ograniczenie czasu, który jest niezbędny do wykonania zadania. Jeśli te ostatnie przesyła się automatycznie do konkretnych pracowników, znika konieczność delegowania osoby, która zajmowałaby się jedynie tym procesem. Automatyzacja nie tylko oszczędza nasz czas, ale i sprawdza, że praca jest realizowana szybciej. Ograniczane są przy tym i te koszty, które pozwalają na wdrażanie nowych projektów.

Na czym polegają proces i tranzycja?

System Obiegu Dokumentów może być charakteryzowany za pomocą przynajmniej kilku terminów. Jeśli więc chcemy go poznać, musimy się zapoznać również z nimi. Pierwszym krokiem jest zrozumienie tego, czym jest proces, a więc zadanie albo projekt, nad którym rusza właśnie praca. To właśnie w jego skład wchodzi aktywność, która jest definiowana jako zaangażowanie w wykonywane zadania. Aktywność również poddaje się podziałom, możemy więc mówić o aktywności manualnej i automatycznej. Ta pierwsza odnosi się do zadań wydzielonych pracownikom, druga zaś – tych, za które odpowiada system.

Innym ważnym terminem jest tranzycja. W tym kontekście jest ona definiowana jako warunki i środki, które są niezbędne do płynnego przechodzenia od jednej do drugiej formy aktywności.

Kategorie: Business Intelligence,

Autor

Redakcja naomisoft