BI – poznaj narzędzia klasy Business Intelligence

BI to skrót od nazwy Business Intelligence, czyli inaczej Analityki Biznesowej. Pod tym terminem kryje się dosyć szerokie pojęcie, skoncentrowane na zbieraniu danych, a następnie przekształcaniu ich w informacje, pomocne przy prowadzeniu działalności. Informacje są przecież niezbędne do dobrego zarządzania firmą – pozwalają zarządzającym posiadać konieczną wiedzę, która przyczyni się do wdrożenia odpowiednich działań, w konsekwencji doprowadzając do zwiększenia konkurencyjności danego przedsiębiorstwa. Jakimi narzędziami i systemami posługuje się BI?

Czym jest Business Intelligence? 

Jak już wspomniano we wstępie, Business Intelligence to koncepcja kompleksowej analizy danych, posługująca się przeróżnymi, nowoczesnymi systemami. Chodzi tu o stworzenie jak gdyby hurtowni danych, które posiadają informacje dotyczące przeróżnych systemów informatycznych danego przedsiębiorstwa, w efekcie pozwalając na przeprowadzanie kompleksowych analiz ze wszystkich zebranych danych. Dotychczas – mimo że każda firma posiada ich mnóstwo – wykorzystywanych było około 7% i to właśnie na podstawie tak niewielkiej liczby informacji zarządzający podejmowali kluczowe decyzje. Im więcej danych, tym pewniejszym można być swoich racji – i tym trafniej się działa.

analiza biznesowa

Business Intelligence a system Zaawansowanej Analizy Biznesowej 

Istnieją przeróżne systemy BI, pomocne tak przy gromadzeniu, jak i późniejszej analizie danych. Niektóre z nich to na przykład Decision Support Systems, pomagające przy podejmowaniu ważnych decyzji (sugerujące jakie rozwiązanie jest najwłaściwsze z punktu widzenia zgromadzonych informacji), Online Analitical Processing, będące systemem analizy i przetwarzania danych online, czy też właśnie Advanced Analytics, czyli Zaawansowana Analiza Biznesowa. W momencie, gdy większość systemów skupia się na analizowaniu danych z przeszłości, Zaawansowana Analiza Biznesowa wybiega też w przyszłość – prognozuje przyszłe zdarzenia, starając się przewidzieć skutki potencjalnych zmian, jakie mogą zostać wdrożone.

Korzyści z systemów BI 

W tym momencie nie trzeba już chyba nikogo przekonywać, jak wielkie znaczenie ma posiadanie w swojej firmie zaawansowanych systemów BI. Inteligentne systemy zbierają z łatwością często rozproszone dane, tworzą arkusze, sprawozdania i raporty skupiające o wiele większą ilość informacji, niż byłoby to możliwe, gdyby wszystko spoczywało jedynie na barkach człowieka. W dodatku ryzyko błędu jest znikome. W ten sposób podejmowanie ważnych dla firmy decyzji jest o wiele prostsze, a ryzyko niewłaściwego działania dużo mniejsze. Usprawnia to pracę całego personelu, zwiększa efektywność zarządzania, skraca czas podejmowania strategicznych ustaleń i umożliwia gromadzenie istotnych informacji z różnych działów w jednym miejscu – co ułatwia ich późniejsze sprawdzanie czy wykorzystanie.

 

Kategorie: Business Intelligence,

Autor

Redakcja naomisoft