Zastosowanie systemów Business Intelligence we współczesnym przedsiębiorstwie

Problemem, z którym często spotykają się współczesne przedsiębiorstwa, nie jest brak danych, a efektywne wykorzystanie zgromadzonych informacji w procesach podejmowania decyzji. Tutaj z pomocą przychodzą narzędzia klasy Business Intelligence.


Bez względu na zajmowany przez przedsiębiorstwo sektor rynku, analiza jest czynnikiem warunkującym skuteczność procesu decyzyjnego. Rzecz w tym, że powstałe w toku prowadzonej działalności dane najczęściej magazynowane są w różnych systemach i w odmiennych formach. To wszystko nie sprzyja ani skuteczności, ani wydajności prowadzonych działań analitycznych. W tym miejscu zaczyna się rola systemów BI (Business Intelligence). 

Rodzaje systemów BI

Praktyczne zastosowanie narzędzi Business Intelligence w przedsiębiorstwie dotyczy trzech podstawowych obszarów – raportowania, analizowania oraz zarządzania wydajnością. Mając na uwadze pełnioną rolę, możemy dokonać podziału systemów BI na następujące kategorie:

• EIS (Executive Information Systems), czyli systemy informowania kierownictwa. Tego rodzaju narzędzia przeznaczone są do użytku przez kadrę menadżerską wyższego szczebla, a ich zadaniem jest gromadzenie informacji z wewnętrznych i wewnętrznych źródeł. Można zatem powiedzieć, że mamy tu do czynienia z specjalizowaną formą narzędzi DSS;
• DSS (Decision Support Systems), czyli systemy wspomagania decyzji. Zadaniem tego typu narzędzi jest dostarczanie informacji w formie raportów i zestawień użytecznych dla analityków oraz kadry kierowniczej na średnim i wyższym szczeblu; 
• MIS (Managment Information Systems), czyli systemy informacyjne zarządzania. Takie narzędzia odpowiadają za analizę i porządkowanie danych ze wszystkich działów;
• GIS (Geographic Information Systems), czyli systemy informacji geograficznej. Ten rodzaj narzędzi odpowiada za wprowadzanie, gromadzenie, analizowanie i przetwarzanie danych geograficznych na potrzeby procesu decyzyjnego. 

analizy systemów BI

Zastosowanie systemów Business Intelligence 

Obszarem zastosowania narzędzi BI jest każdy rejon, w którym liczy się natychmiastowy dostęp do uporządkowanych i precyzyjnych informacji. Nowoczesne systemy stanowią nieodzowne wsparcie w działach odpowiedzialnych za analizy finansowe, marketingowe i sprzedażowe, gdzie właściwie sformatowane dane stanowią kluczowy aspekt badania efektywności i tworzenia przyszłych strategii i prognoz. Systemy BI stanowią też ważne narzędzie dla budżetowania oraz controllingu, gdzie istotne jest szczegółowe planowanie procesów.

Wdrożenie systemów BI pozwala na precyzyjne wskazywanie zależności pomiędzy zgromadzonymi informacjami i określenie podłoża ich występowania.

Idea systemów BI

Podstawowym założeniem narzędzi BI jest usprawnienie procesów analizowania i raportowania, co finalnie ma wpłynąć na trafność podejmowanych decyzji biznesowych. Wszystko sprowadza się zatem do idei łatwego i szybkiego dostępu do informacji.

 

Kategorie: Business Intelligence,

Autor

Redakcja naomisoft