Systemy klasy ERP, do czego służą?

Sprawne zarządzanie zachodzącymi w przedsiębiorstwie procesami wymaga nieustannego dostępu do aktualnych i uporządkowaniu danych. Prawidłowo wykorzystane znacząco zwiększa przewagę konkurencyjną, jednak struktura wielu przedsiębiorstw nie sprzyja integrowaniu gromadzonych informacji. Wynikające z tego ograniczenia znacząco niweluje wdrożenie systemów ERP.

Narzędzia klasy ERP, czyli Enterprise Resource Planning (planowanie zasobów przedsiębiorstwa), mają za zadanie gromadzenie wszystkich informacji, które powstają w toku prowadzonej działalności. W ramach wspólnej bazy danych następuje ich scalenie do postaci jednego zbioru, dzięki czemu możliwa jest ich obsługa przy użyciu wyłącznie jednego systemu.

Zastosowanie systemów Enterprise Resource Planning

Systemy ERP cechuje duża uniwersalność i łatwość dostosowania do wymogów przedstawianych przez konkretne przedsiębiorstwo. Modularna budowa sprawia, że takie narzędzia doskonale sprawdzą się w strukturach produkcyjnych, usługowych i handlowych. 

Zastosowanie ERP w produkcji dotyczy przede wszystkim obszarów:

• MTS – Make To Stock (produkcja do magazynu),
• MTO – Make To Order (produkcja na zamówienie),
• ATO – Assemble To Order (montaż na zamówienie),
• ETO – Engineer To Order (projektowanie na zamówienie).

Systemy ERP mogą być wdrażane zarówno w przypadku produkcji inżynieryjnej, jak i procesowej oraz zleceniowej. Zastosowanie narzędzi Enterprise Resource Planning w jednostkach usługowych dotyczy przede wszystkim obszaru customer service, jednak nie tylko. Wspólna baza danych zarządzana w ramach jednego systemu sprawdzi się też w działalności finansowej, ewidencyjnej, doradczej czy serwisowej. W obszarze firm dystrybucyjnych systemy ERP są stosowane zarówno przez podmioty trudniące się sprzedażą detaliczną, jak i hurtową.

dobra strategia wdrożenia ERP

Wybór dobrego systemu ERP

Wdrożenie systemu ERP powinno być rozpatrywane w kategoriach inwestycji strategicznej, której ostatecznym celem ma być wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w zajmowanym obszarze rynku. Podstawowym kryterium wyboru powinna być w tym przypadku funkcjonalność i możliwość jej dostosowania do modelu biznesowego, w oparciu o który funkcjonuje firma. Funkcje systemu powinny idealnie współgrać ze wszystkimi procesami wewnętrznymi, dzięki czemu możliwa będzie integracja kluczowych obszarów, w których działa przedsiębiorstwo.

Funkcje ERP w Twoim przedsiębiorstwie

Podstawowym założeniem wszystkich systemów ERP jest integracja danych do postaci jednego zbioru, wspólnego dla wszystkich struktur wewnętrznych przedsiębiorstwa. O ile elastyczny charakter takich narzędzi sprawia, że moduły można swobodnie dostosować do potrzeb konkretnej jednostki, to wszystkie systemy wykazują też cechy wspólne. Podstawowe funkcje systemów ERP to zarządzanie obszarami:

• zasobów ludzkich,
• finansów,
• środków trwałych,
• zasobów magazynowych,
• produkcji,
• CRM,
• budżerowania.

 

Kategorie: ERP i CRM,

Autor

Redakcja naomisoft