Systemy ERP i CRM – oszczędność czasu Twoich pracowników

Czy wiesz, czym są systemy ERP (Enterprise Resource Planning) i (Customer Relationship Management)? Jakie występują między nimi różnice? Jaką rolę pełnią narzędzia ERP i CRM? Dowiedz się i wykorzystaj potencjał, który w nich tkwi.

System Enterprise Resource Planning

System ERP jest stworzony do wspomagania planowania zasobów przedsiębiorstwa. Wspomaga on zarządzanie całością przedsiębiorstwa. Składa się z wielu modułów, takich jak m. in. finanse, księgowość, magazyn itd. Dlatego system ERP bywa określany również jako system modułowy, którego podstawą jest baza danych. Przeznaczony jest on raczej dla dużych przedsiębiorstw (jest systemem niezwykle rozbudowanym), które kierują dużą ilością danych. 

System Customer Relationship Management

System CRM to przede wszystkim system dla firm, które koncentrują się na relacji z klientem. Służy on bowiem do zarządzania kontaktami z klientami. Może on być jednym z modułów systemu enterprise resource planning, ale nie jest to regułą, ponieważ funkcjonuje także osobno. Odpowiada on za kontakty z klientami, za analizę zachowań klientów oraz za automatyzację procesów biznesowych. System CRM sprawdza się zarówno w niewielkich firmach, jak i w dużych przedsiębiorstwach. 

analiza działań w firmie

CRM i ERP - różnice

Te dwa systemy pozornie są do siebie bardzo podobne. Przeznaczone są raczej dla dużych przedsiębiorstw, pomagają w przeprowadzaniu analiz, opierają się o bazy danych, przedstawiają wyniki najczęściej w formie tabel bądź wykresów. Nie należy jednak mylić tych dwóch systemów! System Customer Relationship Management jest przeznaczony do zarządzania relacjami z klientami. Zaś system Enterprise Resource Planning zajmuje się zarządzaniem zasobami i zakres tego pojęcia jest bardzo szeroki. Składają się na niego bowiem tak rozmaite działy, jak: moduł finansowo-księgowy, moduł zarządzania logistyką, moduł tworzenia raportów, analiz i podsumowań, moduł POS, moduł do planowania produkcji, moduł kadrowo-płacowy. Mylące i powodujące, że zrównujemy te dwa systemy może być to, że CRM występuje czasem jako moduł ERP.

Rola narzędzi ERP i CRM

System ERP jest zintegrowanym system, w skład którego wchodzą narzędzia służące do zarządzania kadrami, do zarządzania magazynem, narzędzia finansowo-księgowe. Narzędzia, które tworzą system ERP są ze sobą powiązane i przede wszystkim odpowiadają za obsługę najbardziej istotnych sfer działalności przedsiębiorstwa. 
Narzędzia CRM są zaś dobierane dla przedsiębiorstwa w celu wyznaczania poziomu relacji z klientami. Narzędzia Customer Relationship Management wspierają zarządzanie relacjami z poszczególnymi klientami firmy.

 

Kategorie: ERP i CRM,

Autor

Redakcja naomisoft