Kompleksowa obsługa procesów biznesowych w firmie

Sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga wdrożenia modelu procesowego, który przewiduje zdefiniowanie i optymalizację wszystkich czynności, jednak to jeszcze nie wszystko. Aby możliwe było zwiększenie konkurencyjności rynkowej podmiotu, niezbędne jest zautomatyzowanie wszystkich realizowanych procesów biznesowych.

Wiele spośród dostępnych aplikacji przewiduje pracę w zamkniętym środowisku izolowanych baz danych, co z całą pewnością nie sprzyja usprawnieniu komunikacji. Ta zasada nie odnosi się jednak do narzędzi IPA, które przewidują pełną integrację z pozostałymi systemami biznesowymi. Dzięki temu dostępne mechanizmy grupowania, przydzielania i monitorowania mogą działać w optymalnym środowisku, pokazując pełnię swoich możliwości. 

Model IPA – Interaction Process Automation

Pod pojęciem IPA (Interaction Process Automation) należy rozumieć kompleksowe rozwiązanie dla biznesu, którego funkcjonalność przewiduje monitoring realizowanej pracy, personelu oraz zasobów. Na podstawie gromadzonych informacji system jest w stanie kolejkować zadania i rozdzielać je stosownie do umiejętności, kwalifikacji i dostępności pracowników. W tym miejscu nie kończy się jednak praca modułu - zintegrowane narzędzie monitoruje poprawność realizacji procesów, nie pozostawiając nawet najmniejszego marginesu błędu. 

Inteligentna integracja procesów biznesowych

Zadaniem narzędzi klasy IPA, jako kompleksowych rozwiązań komunikacyjnych, jest pełna integracja z wdrożonymi systemami biznesowymi. Automatyzacja procesów jest możliwa dzięki optymalnemu wykorzystaniu danych finansowych, procesowych, magazynowych, personalnych i pakietów CRM. Pozwala to na sprawne grupowanie zadań, określanie priorytetów i przydzielanie ich realizacji do odpowiednich osób, bez względu na ich lokalizację. Taka funkcjonalność daje nieocenione korzyści w obszarach optymalizacji przepływu informacji i efektywności realizowanych w przedsiębiorstwie procesów. 

Eliminacja błędu ludzkiego dzięki IPA

Funkcjonalność systemów IPA przewiduje wykrywanie niewykorzystanych zasobów, co pozwala na pełne wyeliminowanie błędu ludzkiego w przydzielaniu i realizacji zadań. Większość narzędzi służących do automatyzacji procesów biznesowych kolejkuje zadania, ale nie przewiduje monitoringu dostępności personelu. Skutkuje to częstymi błędami ludzkimi, które wynikają z pominięcia bezczynnych zasobów, co w konsekwencji prowadzi do powstania bardzo kosztownych opóźnień. Systemy IPA całkowicie eliminują możliwość wystąpienia tego rodzaju pomyłek.

 

Kategorie: Organizacja pracy,

Autor

Redakcja naomisoft