Dotacje na otwarcie firmy 2020 - przegląd możliwości

Osoby, które zastanawiają się nad rozpoczęciem działalności gospodarczej, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że jej uruchomienie wymaga sporych nakładów finansowych. Jeśli ich zabraknie, szybko może się okazać, że czeka nas ruina finansowa. Nic więc dziwnego, że pytanie o to, jakie dotacje na otwarcie firmy 2020 mogą zostać uznane za najlepsze, jest stawiane dziś tak często. Okazuje się, że do wyboru są aż trzy opcje. Można zdecydować się zarówno na dotacje pochodzące z urzędu pracy, jak i na dotacje unijne. Na zainteresowanych czekają również dotacje z LGD.

Dotacje na otwarcie firmy 2020 – urząd pracy

Jedną z częściej wybieranych możliwości okazuje się być dofinansowanie z PUP. Nie jest to zaskakujące. Za taką opcją przemawia, między innymi, prosta i szybka procedura, a także mniejsza konkurencja. Zachęcać może także sama kwota dotacji. Wsparcie zazwyczaj jest przeznaczone dla osób bezrobotnych, które spełniają pewne dodatkowe warunki. Tu warto wspomnieć choćby o tym, że osoby te nie powinny posiadać aktywnej działalności w czasie dwunastu miesięcy przed dniem, w którym złożony został przez nie wniosek. Duże znaczenie może mieć także wiek wnioskodawcy. Maksymalna kwota dofinansowania to sześciokrotność średniej krajowej. Każdy PUP ma jednak prawo określenia własnego maksymalnego pułapu dotacji. Pieniądze mogą posłużyć przedsiębiorcy do zakupu sprzętu, maszyn, oprogramowania oraz urządzeń, a także towarów i samej reklamy. Każdy urząd posiada jednak swój własny katalog wydatków i to, co jest dopuszczalne w jednym, może nie być uważane za możliwe w innym. Przeważnie dofinansowanie nie może być przeznaczone na zakup samochodu i kasy fiskalnej. Trudno jest też opłacić z niego szkolenia. Samo staranie się o dofinansowanie wymaga złożenia odpowiedniego wniosku oraz uzupełnienia go o załączniki. Lista załączników jest przeważnie dołączona do wniosku, gdy zaś jej nie ma – warto poszukiwać ich w regulaminie.

Dotacje na otwarcie firmy 2020 – LGD

Lokalne Grupy Działania to szansa na pozyskanie wsparcia stworzona także z myślą o osobach zatrudnionych. Niestety, nie jest to rozwiązanie dla każdego, a warunkiem koniecznym jest tu mieszkanie w gminie wchodzącej w obręb działania LGD. Co wcale nie mniej istotne, program został stworzony jedynie z myślą o mieszkańcach wsi oraz miast poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Wymogiem, od którego uzależnione jest dofinansowanie, jest też stworzenie miejsca pracy, a sam wnioskodawca nie może być ubezpieczony w KRUS. Oczywiście, konkretna LGD może mieć też dodatkowe wymagania, specyficzne dla siebie. Samo wsparcie nie jest jednak małe i może wynosić nawet 100 tysięcy złotych. Samo dofinansowanie może zostać przeznaczone nie tylko na zakup sprzętu, maszyn oraz urządzeń, ale i wyposażenia. Można z niego finansować także promocję swojej działalności. O przyznaniu pieniędzy decyduje jakość przedstawionych dokumentów. Tu warto uważać, bo procedura ubiegania się o tego rodzaju pomoc jest bardziej skomplikowana niż ta, z jaką mamy do czynienia, gdy ubiegamy się o pomoc pochodzącą z PUP. Potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku, lub innych kwestiach administracyjnych? Zwróć się do profesjonalistów. Więcej na https://www.a1europe.pl >>

Kategorie: Poradnik,

Autor

Redakcja naomisoft