Jaka jest różnica pomiędzy rachunkowością a księgowością? Na czym polega rola biura rachunkowego?

Często zdarza się, że pojęcia "rachunkowość" i "księgowość" są mylnie nazywane jednym i drugim. W tym artykule wyjaśnimy różnice między nimi oraz zadania, które wykonują. Zapraszamy do zapoznania się z nim.

Warto zwrócić uwagę, że każdy termin w finansach ma inne znaczenie. Rachunkowość jest pojęciem węższym niż księgowość, a jest tylko jednym z jej elementów.

Rachunkowość: Co to jest?

Księgowość to system księgowy, który rejestruje wszystkie działania w firmie. Rejestruje wszystkie źródła i aktywa, jak również wszystko co zostało kupione, sprzedane, wykorzystane w reklamie czy wynagrodzeniach pracowników. Rejestrowane jest każde zdarzenie, które ma wpływ na majątek firmy oraz źródła przychodów i rozchodów.

Księgowość: Co to jest?

Rachunkowość to szerokie pojęcie, które obejmuje prowadzenie ksiąg rachunkowych. Składa się z części rachunkowej, obliczeniowej i sprawozdawczej. Jest to kompleksowa metoda rejestrowania zdarzeń gospodarczych, które odnoszą się do przedsiębiorstwa. Jej zadaniem jest gromadzenie i przechowywanie informacji, a następnie podejmowanie dalszych kroków związanych z prowadzeniem firmy.

Bez względu na to, jaki rodzaj rozliczenia wybierze firma, najważniejsza w biurze rozliczeniowym jest wysoka jakość świadczonych przez nie usług.

Prawidłowe prowadzenie księgowości polega na uwzględnianiu sytuacji majątkowej i finansowej firmy. Zapewnia to stabilność, poprawia jej kondycję i pozwala uniknąć ewentualnych zagrożeń.

Więcej wiedz z zakresu rachunkowości i księgowości znajdziesz na stronie https://automatyzacjawfirmie.pl/

rachunkowość

Czym zajmuje się biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe jest podmiotem gospodarczym, który świadczy usługi na rzecz innych firm i instytucji, osób fizycznych i organizacji w zakresie księgowości, płac, a czasem także dokumentacji kadrowej. Biuro rachunkowe działa na rzecz klienta na podstawie podpisanej przez niego umowy.

Czym zajmuje się biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe pomaga swojemu klientowi w jego obowiązkach księgowych i finansowych. Biuro ewidencjonuje dokumenty sprzedaży, dokumenty zakupu, przepływy pieniężne. Pomaga klientom w zarządzaniu ich finansami i poruszaniu się po zawiłościach prawa podatkowego. Wykwalifikowane biuro może również pomóc w analizie i optymalizacji rozliczeń podatkowych. Pracownicy kancelarii reprezentują klienta przed Urzędem Skarbowym i innymi organami. Przygotowują również raporty, analizy i deklaracje. Zakres obowiązków biura rachunkowego jest zazwyczaj ustalany przez klienta. Im więcej specjalistów z różnych dziedzin posiada biuro, tym łatwiej poradzi sobie z obsługą klienta. Biuro rachunkowe prowadzi księgi rachunkowe, Księgi Przychodów i Rozchodów, rozlicza podatki. Zajmuje się również płacami pracowników oraz przygotowuje rozliczenia i raporty do ZUS. Może również prowadzić ewidencję środków trwałych, tworzyć wnioski kredytowe, analizować sytuację finansową, doradzać klientom.

Obowiązki biura

Prawo jasno określa, że sprawy podatkowe leżą w gestii przedsiębiorcy. Nawet jeśli ma on podpisaną umowę z biurem rachunkowym, to jest to prawda. Biura rachunkowe mają ubezpieczenia, które obejmują klientów, którzy domagają się odszkodowania za straty, jakie ponieśli w związku z tym. Może on wystąpić z roszczeniem na podstawie art. 471 (kodeks cywilny), który dotyczy odpowiedzialności kontraktowej. Artykuł ten nakazuje naprawienie szkody wynikłej z nienależytego wykonania przyjętych na siebie zobowiązań.

Kategorie: Poradnik,

Autor

Redakcja naomisoft