Program Operacyjny Polska Wschodnia 1.4 Wzór na konkurencję Etap II

W ramach projektu programu operacyjnego dla Polski Wschodniej o dofinansowanie mogą starać się Mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa makroregionu Polski Wschodniej.

Kto może się starać o dofinansowanie?

Dotacje mogą uzyskać te podmioty gospodarcze, które z wykorzystaniem procesów projektowych i środków własnych wprowadzą na rynek innowacyjne produkty oraz rozwiązania. Beneficjentem mogą być zarówno mikro przedsiębiorcy jak też właściciele małych oraz średnich firm. Całość środków przeznaczonych na dotacje to 200 milionów złotych. Maksymalnie jeden podmiot może wnioskować o 3 miliony złotych, co stanowić może 70 procent środków niezbędnych do wprowadzenia innowacyjnego rozwiązania. Więcej dowiesz się na http://polskawschodnia.com.pl/stly/popw-1-4-wzor-na-konkurencje.html.

Etap I

Audyt odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym z nich – audycie wzorniczym ustalona zostanie kondycja firmy. Audyt ma na celu zdefiniowanie niezbędnych działań do realizacji projektu i wdrożenia innowacji. Audyt diagnozuje kondycje firmy, a także jej najbliższego otoczenia. Chodzi o ofertę produktową, a także strukturę organizacyjną firmy, zaprojektowanie właściwej strategii marketingowej i określenie docelowej bazy klientów, tendencji rynkowych oraz konkurencji. Audyt ma na celu zarekomendowanie odpowiedniej strategii wzornictwa. Wdrożenie tych zaleceń jest jednym z koniecznych elementów uzyskania dofinansowania, określenia szansy na realizacje projektu. Na tym etapie dozwolone jest uzyskanie dotacji na wszelkie wydatki związane z usługami doradczymi, które są niezbędne do przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowaniem samej końcowej strategii.

Etap II

W drugim etapie następuje wdrożenie wcześniej zaplanowanej i zaprojektowanej strategii wzorniczej. Na tym etapie możliwe jest uzyskanie dofinansowania na projektowanie, a także niezbędne zakupy, jeśli chodzi o maszyny, urządzenia czy licencje. Ważnym zastrzeżeniem jest zapis, który mówi, że dofinansowanie można uzyskać jedynie na te elementy strategii projektowej, które zostały przewidziane w I etapie. Finalnie etap ten kończy się wprowadzeniem na rynek innowacji. Przedsiębiorcy, którzy nieprawidłowo wykorzystali pomoc finansową, przyznaną na I etapie – nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w II etapie. Warunkiem powodzenia jest też właściwe rozliczenie dotacji na każdym etapie. Nieprawidłowe rozliczenie wniosku może skutkować koniecznością zwrotu pełnej kwoty dotacji.

Wydatki pochodzące z dotacji można przeprowadzić wyłącznie po złożeniu wniosku. Wszelkie inwestycje, które zostały poczynione dzień przed jego złożeniem, nie będą częścią projektu. Dotacje mogą być też rozliczane, dopiero kiedy wniosek o niezostanie formalnie zakwalifikowany. Jednocześnie realizacja projektu powinna rozpocząć się najpóźniej w terminie jednego miesiąca od akceptacji i zawarcia umowy o dofinansowaniu ze środków unijnych. Jednocześnie proces realizacji wszystkich wydatków związanych ze wdrożeniem innowacji na rynek, nie może przekroczyć terminu 31 grudnia 2023 roku. Jakikolwiek złamanie tych reguł, jak w przypadku złego rozliczenia wniosku – może skutkować przepadkiem pełnej wysokości dotacji.

Kategorie: Poradnik,

Autor

Redakcja naomisoft