Systemy B2B oraz B2C - czym się różnią i jakie korzyści wynikają z ich stosowania?

Zupełnie inaczej wygląda współpraca z firmami, a inaczej z indywidualnymi klientami. Inaczej wygląda to też w sytuacji współdziałania między przedsiębiorstwami, a zupełnie inaczej, gdy wykonywane są usługi na potrzeby indywidualnych klientów. Sprawdź, jakie są różnice pomiędzy systemami Business to Business, a Business to Customer oraz jakie są korzyści wynikające ze stosowania Business to Business.

Różnice pomiędzy B2B, a B2C

Przede wszystkim są to dwa różne systemy, bowiem system Business to Business dotyczy relacji pomiędzy firmami, zaś system Business to Customer odpowiada za relację firmy z klientami. Zupełnie inaczej przedstawia się w tych dwóch systemach liczba klientów: w przypadku B2B może to być liczba od kilku do kilkuset klientów, natomiast w przypadku B2C liczba klientów jest ogromna - są to klienci detaliczni. Inaczej przebiegają również transakcje w tych dwóch systemach: w systemie B2B są one powtarzalne, na ustalonych warunkach. W systemie B2C zwykle są one pojedyncze, przebiegają na ogólnych warunkach. B2B w swej działalności obejmuje przygotowywanie ofert, realizowanie płatności i transakcji, wyszukiwanie ofert, działania marketingowe. Działalność B2C to zaś współpracowanie z klientem końcowym i obejmuje w swym zakresie także działania marketingowe, realizowanie transakcji i wystawianie w związku z tym odpowiedniej dokumentacji.

relacja business to business

Rodzaje systemów B2B

Systemy B2B mogą być wykorzystywane na rozmaite sposoby. Mogą z nich korzystać zarówno osoby sprzedające, co pozwala im łączyć pośredników sprzedaży w jeden system rynkowy. Mogą być także kierowane przez kupujących. System B2B wybierają również instytucje niezależne. Rodzaje systemów B2B są więc stosowane zarówno w małych i średnich firmach, jak i w dużych przedsiębiorstwach.

Korzyści wynikające z zastosowania Business to Business

Stosowanie systemu B2B niesie ze sobą wiele rozmaitych korzyści. Przede wszystkim obniżane są koszty, ponieważ automatycznie zmniejsza się potrzeba zatrudniania pracowników, którzy odpowiadają za obsługę. Większość ich zadań realizuje wówczas sam klient. Kontrolowane są również różne procesy zachodzące w firmie (np. aktualny stan zamówień czy reklamacje). Zwiększa się także jakość współpracy, ponieważ system B2B pomaga usprawniać koordynację działań. B2B pozwala też na usprawnienie realizowania płatności (daje możliwość szybkiego wglądu w informacje o stanie rozliczeń). Ponadto system B2B zapewnia komfort jego użytkowania. Działa on bowiem przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, obniżając jednocześnie koszty komunikacji. Pozwala to maksymalnie zwiększyć możliwość porozumienia się.

 

Autor

Redakcja naomisoft