B2B – Systemy Business to Business

Czym właściwie jest system Business to Business? Jak wygląda wymiana handlowa w modelu B2B? Co zapewnia funkcjonalność systemu business to business?

System Business to Business (B2B) - co to jest?

Pod tajemniczym hasłem kryją się systemy informatyczne, które są stosowane głównie przy kooperacji podmiotów gospodarczych (dwóch lub więcej). Inaczej rzecz ujmując: system ten określa stosunki pomiędzy firmami. Stosunki te obejmują: relacje pomiędzy dostawcami, pomiędzy poszczególnymi firmami, pomiędzy dystrybutorami oraz punktami sprzedaży. Co obejmuje w swym zakresie B2B? Przede wszystkim poszczególne płatności, realizowanie transakcji, poszukiwanie ofert i ich przygotowywanie, magazynowanie, potwierdzanie odbioru poszczególnych usług i artykułów. Działania B2B obejmują także wystawianie dokumentacji dotyczące realizacji poszczególnych transakcji oraz szukanie ofert. Współpraca dzięki zastosowaniu systemu B2B umożliwia firmom automatyzację obiegu informacji i organizację oraz powiązanie danych dotyczących dostaw i ich terminów. Najczęściej wykorzystywanymi rynkami (we współpracy dzięki systemowi B2B) są: rynki horyzontalne oraz rynki wertykalne. Rynki horyzontalne to układy handlowe między przedsiębiorstwami z różnych działów. Rynki wertykalne to układy handlowe działające w jednym sektorze lub w jednym dziale.

wymiana handlowa

Wymiana handlowa w systemie Business to Business

Wymiany handlowe w B2B odbywają się głównie za pomocą wspomnianych powyżej dwóch sposobów, czyli poprzez rynek horyzontalny lub rynek wertykalny. Oprócz tego warto wiedzieć, że wyróżniamy również dwa modele wymiany handlowej, które są realizowane dzięki zastosowaniu systemu B2B. Są to: eProcurement oraz model aukcyjno-przetargowy. eProcurement to inaczej elektroniczny system obsługi zaopatrzenia (inaczej też system katalogowy). Ma on za zadanie zorganizować proces zaopatrzenia (od początku, czyli od uzyskania zlecenia, do momentu dokonywania opłaty). Model aukcyjno-przetargowy stosuje się zaś jako urządzenie służące do prowadzenia negocjacji handlowych. Porównywane są więc ceny proponowane przez dostawców i dzięki temu można dokonać najkorzystniejszego dla firmy wyboru.

Funkcjonalność systemu Business to Business

Na funkcjonalność systemu B2B wpływają przede wszystkim elektroniczne obiegi dokumentów, przede wszystkim takich jak: zamówienia, paragony, raporty serwisowe, czy też dowody dostępności poszczególnych artykułów. To wszystko przebiega między przedsiębiorstwami w ramach współudziału dzięki zastosowaniu B2B. 

Autor

Redakcja naomisoft