Systemy ERP dla firm

Czy wiesz czym jest system ERP, czyli Enterprice Resource Planning? Jakie są zadania systemu ERP? Dowiedz się więcej o wielomodułowych systemach informatycznych, które są dopasowywane specjalnie dla klienta.

System Enterprice Resource Planning

Skrót ERP pochodzi z języka angielskiego - Enterprice Resource Planning - i oznacza planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Polega on na integrowaniu poszczególnych działów w firmie, a dzieje się to za sprawą wykorzystywania wspólnej bazy danych (w obrębie jednego systemu!), co umożliwia danemu przedsiębiorstwu posługiwanie się tylko jedną bazą danych. Bardzo często dzieje się tak, że poszczególne informacje firmowe są rozszczepiane - w różnych bazach danych bądź w kilku programach. Dzięki zastosowaniu Enterprice Resource Planning ten problem znika, ponieważ wszelkie dane zaczynają gromadzić się wyłącznie w jednej, wspólnej bazie danych. ERP służy więc wspomaganiu jak najefektywniejszego zarządzania przedsiębiorstwem.

Zadania systemu ERP 

Jak wiadomo, system Enterprice Resource Planning posiada jedną, wspólną bazę danych, która obejmuje mnóstwo modułów. W zadania systemu ERP zaliczamy następujące obszary: zarządzanie zasobami ludzkimi, księgowość i finanse, dbałość o zaopatrzenie, marketing, sprzedaż, doglądanie produkcji, obserwacja realizacji dostaw, magazynowanie, kierowanie zapasami, zarządzanie jakością, wspomaganie controllingu, kierowanie relacjami z klientami, zarządzanie transportem lub też zarządzanie projektami. Warto wiedzieć, że system Enterprice Resource Planning to system elastyczny, który łatwo dopasuje się do potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw. Pomoże on skrócić czas pracy, zmniejszy prawdopodobieństwo występowania błędów, zautomatyzuje procesy powtarzalne, pomoże uprościć metodykę obowiązującą w danym przedsiębiorstwie, zwolni pracowników z wykonywania rutynowych czynności i zwiększy efektywność ich pracy. 

Wielomodułowe systemy informatyczne, dopasowywane do klienta

System informatyczny Enterprice Resource Planning jest systemem modułowym, co oznacza, że składa się z niezależnych od siebie aplikacji, które jednak ze sobą współpracują. Jego modułowa struktura pozwala na swobodne modyfikowanie członów systemu. Ponieważ system ERP składa się z wielu modułów (m. in. magazyn, zarządzanie klientami, księgowość, zarządzanie jakością itd.), pozwala na dopasowanie się do konkretnego klienta. Budowa wielomodułowa systemów informatycznych pozwala na ich dopasowanie do danej sytuacji i na dowolną ich modyfikację w razie potrzeby.

 

 

Autor

Redakcja naomisoft