Dedykowany system dla firmy

 

Prowadzisz dużą firmę, która wymaga stałego zarządzania wieloma procesami biznesowymi? Zapewne więc nieraz jest to dla Ciebie niezwykle kłopotliwe i naraża na spore koszty finansowe oraz czasowe. Możesz jednak znacząco ułatwić sobie życie, jeżeli zaopatrzysz się w aplikację szytą na miarę. 

Dlaczego dedykowane oprogramowanie?

Oprogramowanie dedykowane to aplikacja zaprojektowana w taki sposób, aby mogła w jak największym stopniu służyć specyficznym dla danej firmy potrzebom. Łączy ona w sobie wiele różnych funkcjonalności, odpowiadających specyfice konkretnego podmiotu gospodarczego. Przedsiębiorca nie musi już zatem zaopatrywać się w wiele skomplikowanych programów, gdyż jedna aplikacja pozwoli mu sprawować kontrolę nad wszelkimi procesami. 

Nowoczesne oprogramowanie może być obsługiwane zarówno z poziomu przeglądarki internetowej, jak i urządzenia mobilnego. Co istotne, do jego obsługi nie jest konieczne obciążanie własnych serwerów. Wszystko za sprawą opcji pracy w chmurze zapewniającej oszczędność zasobów oraz dużą wygodę. Decydując się na zakup aplikacji szytej na miarę warto również zadbać o jej atrakcyjny design, odpowiadający systemowi identyfikacji wizualnej promowanej marki. Powinna ona także spełniać najnowsze trendy pod kątem responsywności. 

Korzyści z posiadania dedykowanego rozwiązania

Dedykowane narzędzie programistyczne stanowi gwarancję wielu korzyści biznesowych. Jego wdrożenie w strukturach firmy pozwala znacząco usprawnić m.in. następujące procesy:

1. Obieg dokumentacji
2. Sprawy kadrowe, finansowe i księgowe
3. Komunikacja wewnętrzna pomiędzy pracownikami różnych działów
4. Nawiązywanie relacji z zewnętrznymi kontrahentami
5. Kreowanie firmowego wizerunku marki
6. System zgłaszania skarg, zażaleń i sugestii usprawnień
7. Ewidencja czasu pracy
8. Zarządzanie projektami
9. Planowanie strategiczne
10. System wynagradzania pracowników
11. Gromadzenie danych biznesowych w elektronicznej bazie
12. Poszukiwanie potencjalnych klientów oraz partnerów biznesowych

Etapy tworzenia oprogramowania dedykowanego 

Aby dedykowane oprogramowanie mogło zostać faktycznie uszyte na miarę, konieczne jest poprzedzenie etapu jego projektowania szczegółowymi konsultacjami z zamawiającym. W ich trakcie dochodzi do rozpoznania faktycznych potrzeb biznesowych, które aplikacja dedykowana będzie spełniać. Następnie propozycja specyfikacji oprogramowania jest przedstawiana klientowi do akceptacji lub zgłoszenia ewentualnych korekt. Później można już przejść do projektowania poszczególnych modułów oraz designu aplikacji. Po ukończeniu każdego z nich, do zamawiającego przesyłana jest wstępna propozycja testowa. Jeżeli finalna wersja spełnia jego oczekiwania, można już przejść do wdrożenia oprogramowania w firmie oraz szkolenia pracowników z jego obsługi. Należy ponadto pamiętać, że system będzie wymagać jeszcze wykonywania regularnych aktualizacji, kopii zapasowych oraz czynności konserwacyjnych.

 

Autor

Redakcja naomisoft