Systemy do zarządzania średnimi i małymi firmami

Systemy informatyczne dla firm średnich oraz małych stanowiły do niedawna problem na rynku informatycznym. Jakie istnieją systemy, które wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwem? Jakie jest najczęstsze zastosowanie systemów informatycznych? Na czym polega wygodne zarządzanie zasobami informatycznymi i ludzkimi?

Systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem

Istnieje bardzo szeroki wybór systemów, które wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwem. Są to m. in. takie systemy informatyczne, jak:

- Customer Relationship Management - system służący do zarządzania relacjami z klientami
- Enterprise Resources Planning - system służący do planowania zasobów przedsiębiorstwa
- SAB - to skrót oznaczający system autoryzacji biura
- SWD - rozwinięcie skrótu oznacza system wspomagania decyzji
- Material Resources Planning - system służący do planowania zasobów produkcyjnych
- SIK - to skrót oznaczający system informowania kierownictwa
- systemy eksportowe
- systemy magazynowe

Warto jednak pamiętać o tym, by systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem stosować dopiero wówczas, gdy odpowiednio się do tego przygotujemy. Bardzo ciężko jest samemu zarządzać firmą, nawet niewielką. Zwykle wymaga to wykorzystania odpowiedniego systemu informatycznego, który pomaga efektywnie wspierać zarządzanie przedsiębiorstwem.

wykorzystanie systemów informatycznych

Zastosowanie systemów informatycznych

Systemy informatyczne są stosowane coraz częściej w rozmaitych dziedzinach życia. Ich zastosowanie jest bardzo szerokie. Sprawdzają się m. in. w handlu, w sieciach odzieżowych (pomagają w działaniach marketingowych, obniżają koszty operacyjne, wspomagają efektywną pracę obsługi oraz służą zarządzaniu w sprawny sposób). Oprócz tego słynne są systemy ewidencyjne, wykorzystywane głównie w działach kadr, płac, księgowości czy finansów. Wspomaganiu zarządzania w sposób operacyjny służą systemy informacyjno-decyzyjne.

Zarządzanie zasobami informatycznymi i ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi to pojęcie, którego nikomu nie trzeba objaśniać. To po prostu metoda kierowania ludźmi w organizacji. Czym jest natomiast zarządzanie zasobami informatycznymi? Polega ono na wdrożeniu do firmy właściwego rozwiązania, które ma zarządzać infrastrukturą informatyczną. Pomaga ono podnieść efektywność pracy, kontrolować koszty, podnieść dostępność infrastruktury informatycznej (czyli serwerów, baz danych, aplikacji i sieci). Da się to osiągnąć dzięki zastosowaniu narzędzi, które są możliwie najlepiej dostosowane do danego środowiska informatycznego. Zarządzanie zasobami informatycznymi skupia się najczęściej na takich obszarach jak: zarządzanie cyklem życia zasobu informatycznego czy zarządzanie oprogramowaniem.

Autor

Redakcja naomisoft