Zintegrowane systemy informatyczne

Strategia zarządzania przedsiębiorstwem coraz częściej uwzględnia użycie nowoczesnych systemów informatycznych. Narzędzia klasy ERP należą do najpopularniejszych rozwiązań dla firm, a dzięki modułowej budowie i wynikającej z niej łatwości dostosowania do potrzeb konkretnego odbiorcy, coraz częściej wdrażają je nie tylko wielkie korporacje, ale także średnie i małe podmioty gospodarcze.

Na rynkową konkurencyjność przedsiębiorstw wpływa przede wszystkim sprawnie realizowany proces zarządzania, w którym każda decyzja poparta jest gruntowną analizą. Rzecz w tym, że nadmiar gromadzonych danych nie idzie w parze z efektywnością ich przetwarzania. Problem ten jest doskonale znany przede wszystkim przedsiębiorstwom o rozproszonej strukturze. Aby możliwe było optymalne wykorzystanie dostępnych informacji, należy sięgnąć po narzędzia ułatwiające ich integrację. Temu właśnie służą systemy ERP.

System ERP – definicja

Skrót ERP oznacza Enterprise Resource Planning, czyli Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa. Deweloperzy bardzo często określają swoje rozwiązania jako systemy zaawansowanego zarządzania zasobami i właśnie to określenie najlepiej obrazuje funkcjonalność ERP. Tego typu programy pozwalają na scalenie firmowych danych do jednego zbioru, dzięki czemu za zarządzanie ogółem informacji odpowiedzialny jest tylko jeden system informatyczny. 

Określenie „zasoby” odnosi się w tym przypadku do wszystkich materialnych i niematerialnych składników przedsiębiorstwa. ERP pozwala na zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi i środkami trwałymi. Można zatem powiedzieć, że ERP to modułowy system zarządzania, przetwarzania i analizy wszystkich procesów, jakie zachodzą w obrębie firmy. 

baza danych

Przykłady zastosowań systemów informatycznych

Narzędzia klasy ERP właściwie nie znają ograniczeń branżowych. Zintegrowane systemy informatyczne bardzo często wdrażane są w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale korzystają z nich także jednostki dystrybucyjne (hurtowe i detaliczne) usługowe, a nawet administracja publiczna. 

W przedsiębiorstwach produkcyjnych ERP odpowiada za synchronizację produkcji i towarzyszących jej procesów – gospodarki materiałowej, zamówień, magazynowania oraz dostaw. Przedsiębiorstwa handlowe doceniają możliwość synchronizacji danych sprzedażowych w sieci rozproszonej. W działalności usługowej systemy ERP dają możliwość zarządzania projektami na każdym etapie ich realizacji. 

Modułowa budowa systemu ERP

Tak szerokie możliwości wynikają ze specyficznej budowy tego typu narzędzi. Wspólnym mianownikiem jest tu baza danych, z którą współpracują poszczególne komponenty. Sam system ma budowę modularną, co oznacza, że mówimy tu o elastycznych rozwiązaniach, które mogą być dostosowane do specyfiki działalności konkretnego przedsiębiorstwa. W zależności od potrzeb system może uwzględniać narzędzia z różnych obszarów, jak choćby zaopatrzenia, handlu czy finansów.

Autor

Redakcja naomisoft